Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
<!--[if gte mso 9]><xml> <o:officedocumentsettings> <o:targetscreensize>800x600</o:targetscreensize> </o:officedocumentsettings> </xml><![endif]-->

Adam Mickiewicz – Dobrywieczór

 

 

Dobrywieczór! on dla mnie najsłodszym życzeniem;

Nigdy, czy to przed nocą dzieli nas zapora,

Czyli mię ranna znowu przywołuje pora,

Nie żegnam się ni witam z takim zachwyceniem,

 

Jak w tę chwilę, wieczornym ośmielony cieniem;

Ty nawet, milczeć rada i płonić się skora,

Gdy usłyszysz życzenie dobrego wieczora,

Żywszym okiem, głośniejszym rozmawiasz westchnieniem.

 

Niechaj dzieńdobry wschodzi tym, co społem żyją,

Objaśniać pracę, która ich ręce jednoczy;

Dobranoc niech szczęśliwych kochanków otoczy,

 

Gdy z rozkoszy kielicha trosk osłodę piją;

A tym, co się kochają i swą miłość: kryją,

Dobrywieczór niech przyćmi zbyt wymowne oczy.

 

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:worddocument> <w:view>Normal</w:view> <w:zoom>0</w:zoom> <w:trackmoves/> <w:trackformatting/> <w:hyphenationzone>21</w:hyphenationzone> <w:punctuationkerning/> <w:validateagainstschemas/> <w:saveifxmlinvalid>false</w:saveifxmlinvalid> <w:ignoremixedcontent>false</w:ignoremixedcontent> <w:alwaysshowplaceholdertext>false</w:alwaysshowplaceholdertext> <w:donotpromoteqf/> <w:lidthemeother>PL</w:lidthemeother> <w:lidthemeasian>X-NONE</w:lidthemeasian> <w:lidthemecomplexscript>X-NONE</w:lidthemecomplexscript> <w:compatibility> <w:breakwrappedtables/> <w:snaptogridincell/> <w:wraptextwithpunct/> <w:useasianbreakrules/> <w:dontgrowautofit/> <w:splitpgbreakandparamark/> <w:enableopentypekerning/> <w:dontflipmirrorindents/> <w:overridetablestylehps/> </w:compatibility> <w:browserlevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:browserlevel> <m:mathpr> <m:mathfont m:val="Cambria Math"/> <m:brkbin m:val="before"/> <m:brkbinsub m:val="--"/> <m:smallfrac m:val="off"/> <m:dispdef/> <m:lmargin m:val="0"/> <m:rmargin m:val="0"/> <m:defjc m:val="centerGroup"/> <m:wrapindent m:val="1440"/> <m:intlim m:val="subSup"/> <m:narylim m:val="undOvr"/> </m:mathpr></w:worddocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:latentstyles deflockedstate="false" defunhidewhenused="false" defsemihidden="false" defqformat="false" defpriority="99" latentstylecount="371"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" qformat="true" name="Normal"/> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="9" semihidden="true" unhidewhenused="true" qformat="true" name="heading 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="9" semihidden="true" unhidewhenused="true" qformat="true" name="heading 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="9" semihidden="true" unhidewhenused="true" qformat="true" name="heading 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="9" semihidden="true" unhidewhenused="true" qformat="true" name="heading 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="9" semihidden="true" unhidewhenused="true" qformat="true" name="heading 6"/> <w:lsdexception locked="false" priority="9" semihidden="true" unhidewhenused="true" qformat="true" name="heading 7"/> <w:lsdexception locked="false" priority="9" semihidden="true" unhidewhenused="true" qformat="true" name="heading 8"/> <w:lsdexception locked="false" priority="9" semihidden="true" unhidewhenused="true" qformat="true" name="heading 9"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="index 1"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="index 2"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="index 3"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="index 4"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="index 5"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="index 6"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="index 7"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="index 8"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="index 9"/> <w:lsdexception locked="false" priority="39" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="toc 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="39" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="toc 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="39" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="toc 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="39" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="toc 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="39" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="toc 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="39" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="toc 6"/> <w:lsdexception locked="false" priority="39" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="toc 7"/> <w:lsdexception locked="false" priority="39" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="toc 8"/> <w:lsdexception locked="false" priority="39" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="toc 9"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Normal Indent"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="footnote text"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="annotation text"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="header"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="footer"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="index heading"/> <w:lsdexception locked="false" priority="35" semihidden="true" unhidewhenused="true" qformat="true" name="caption"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="table of figures"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="envelope address"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="envelope return"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="footnote reference"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="annotation reference"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="line number"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="page number"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="endnote reference"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="endnote text"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="table of authorities"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="macro"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="toa heading"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List Bullet"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List Number"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List 2"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List 3"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List 4"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List 5"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List Bullet 2"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List Bullet 3"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List Bullet 4"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List Bullet 5"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List Number 2"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List Number 3"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List Number 4"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List Number 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="10" qformat="true" name="Title"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Closing"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Signature"/> <w:lsdexception locked="false" priority="0" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Default Paragraph Font"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Body Text"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Body Text Indent"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List Continue"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List Continue 2"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List Continue 3"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List Continue 4"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List Continue 5"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Message Header"/> <w:lsdexception locked="false" priority="11" qformat="true" name="Subtitle"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Salutation"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Date"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Body Text First Indent"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Body Text First Indent 2"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Note Heading"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Body Text 2"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Body Text 3"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Body Text Indent 2"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Body Text Indent 3"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Block Text"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Hyperlink"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="FollowedHyperlink"/> <w:lsdexception locked="false" priority="22" qformat="true" name="Strong"/> <w:lsdexception locked="false" priority="20" qformat="true" name="Emphasis"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Document Map"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Plain Text"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="E-mail Signature"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="HTML Top of Form"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="HTML Bottom of Form"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Normal (Web)"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="HTML Acronym"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="HTML Address"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="HTML Cite"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="HTML Code"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="HTML Definition"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="HTML Keyboard"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="HTML Preformatted"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="HTML Sample"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="HTML Typewriter"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="HTML Variable"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Normal Table"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="annotation subject"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="No List"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Outline List 1"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Outline List 2"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Outline List 3"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Simple 1"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Simple 2"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Simple 3"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Classic 1"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Classic 2"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Classic 3"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Classic 4"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Colorful 1"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Colorful 2"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Colorful 3"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Columns 1"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Columns 2"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Columns 3"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Columns 4"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Columns 5"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Grid 1"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Grid 2"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Grid 3"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Grid 4"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Grid 5"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Grid 6"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Grid 7"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Grid 8"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table List 1"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table List 2"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table List 3"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table List 4"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table List 5"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table List 6"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table List 7"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table List 8"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table 3D effects 1"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table 3D effects 2"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table 3D effects 3"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Contemporary"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Elegant"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Professional"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Subtle 1"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Subtle 2"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Web 1"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Web 2"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Web 3"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Balloon Text"/> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="Table Grid"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Theme"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" name="Placeholder Text"/> <w:lsdexception locked="false" priority="1" qformat="true" name="No Spacing"/> <w:lsdexception locked="false" priority="60" name="Light Shading"/> <w:lsdexception locked="false" priority="61" name="Light List"/> <w:lsdexception locked="false" priority="62" name="Light Grid"/> <w:lsdexception locked="false" priority="63" name="Medium Shading 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="64" name="Medium Shading 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="65" name="Medium List 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="66" name="Medium List 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="67" name="Medium Grid 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="68" name="Medium Grid 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="69" name="Medium Grid 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="70" name="Dark List"/> <w:lsdexception locked="false" priority="71" name="Colorful Shading"/> <w:lsdexception locked="false" priority="72" name="Colorful List"/> <w:lsdexception locked="false" priority="73" name="Colorful Grid"/> <w:lsdexception locked="false" priority="60" name="Light Shading Accent 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="61" name="Light List Accent 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="62" name="Light Grid Accent 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="63" name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="64" name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="65" name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:lsdexception locked="false" semihidden="true" name="Revision"/> <w:lsdexception locked="false" priority="34" qformat="true" name="List Paragraph"/> <w:lsdexception locked="false" priority="29" qformat="true" name="Quote"/> <w:lsdexception locked="false" priority="30" qformat="true" name="Intense Quote"/> <w:lsdexception locked="false" priority="66" name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="67" name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="68" name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="69" name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="70" name="Dark List Accent 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="71" name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="72" name="Colorful List Accent 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="73" name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="60" name="Light Shading Accent 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="61" name="Light List Accent 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="62" name="Light Grid Accent 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="63" name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="64" name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="65" name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="66" name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="67" name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="68" name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="69" name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="70" name="Dark List Accent 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="71" name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="72" name="Colorful List Accent 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="73" name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="60" name="Light Shading Accent 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="61" name="Light List Accent 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="62" name="Light Grid Accent 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="63" name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="64" name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="65" name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="66" name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="67" name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="68" name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="69" name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="70" name="Dark List Accent 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="71" name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="72" name="Colorful List Accent 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="73" name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="60" name="Light Shading Accent 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="61" name="Light List Accent 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="62" name="Light Grid Accent 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="63" name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="64" name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="65" name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="66" name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="67" name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="68" name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="69" name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="70" name="Dark List Accent 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="71" name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="72" name="Colorful List Accent 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="73" name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="60" name="Light Shading Accent 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="61" name="Light List Accent 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="62" name="Light Grid Accent 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="63" name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="64" name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="65" name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="66" name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="67" name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="68" name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="69" name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="70" name="Dark List Accent 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="71" name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="72" name="Colorful List Accent 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="73" name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="60" name="Light Shading Accent 6"/> <w:lsdexception locked="false" priority="61" name="Light List Accent 6"/> <w:lsdexception locked="false" priority="62" name="Light Grid Accent 6"/> <w:lsdexception locked="false" priority="63" name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:lsdexception locked="false" priority="64" name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:lsdexception locked="false" priority="65" name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:lsdexception locked="false" priority="66" name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:lsdexception locked="false" priority="67" name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:lsdexception locked="false" priority="68" name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:lsdexception locked="false" priority="69" name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:lsdexception locked="false" priority="70" name="Dark List Accent 6"/> <w:lsdexception locked="false" priority="71" name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:lsdexception locked="false" priority="72" name="Colorful List Accent 6"/> <w:lsdexception locked="false" priority="73" name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:lsdexception locked="false" priority="19" qformat="true" name="Subtle Emphasis"/> <w:lsdexception locked="false" priority="21" qformat="true" name="Intense Emphasis"/> <w:lsdexception locked="false" priority="31" qformat="true" name="Subtle Reference"/> <w:lsdexception locked="false" priority="32" qformat="true" name="Intense Reference"/> <w:lsdexception locked="false" priority="33" qformat="true" name="Book Title"/> <w:lsdexception locked="false" priority="37" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Bibliography"/> <w:lsdexception locked="false" priority="39" semihidden="true" unhidewhenused="true" qformat="true" name="TOC Heading"/> <w:lsdexception locked="false" priority="41" name="Plain Table 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="42" name="Plain Table 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="43" name="Plain Table 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="44" name="Plain Table 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="45" name="Plain Table 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="40" name="Grid Table Light"/> <w:lsdexception locked="false" priority="46" name="Grid Table 1 Light"/> <w:lsdexception locked="false" priority="47" name="Grid Table 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="48" name="Grid Table 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="49" name="Grid Table 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="50" name="Grid Table 5 Dark"/> <w:lsdexception locked="false" priority="51" name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:lsdexception locked="false" priority="52" name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:lsdexception locked="false" priority="46" name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="47" name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="48" name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="49" name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="50" name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="51" name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="52" name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="46" name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="47" name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="48" name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="49" name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="50" name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="51" name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="52" name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="46" name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="47" name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="48" name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="49" name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="50" name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="51" name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="52" name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="46" name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="47" name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="48" name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="49" name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="50" name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="51" name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="52" name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="46" name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="47" name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="48" name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="49" name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="50" name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="51" name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="52" name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="46" name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:lsdexception locked="false" priority="47" name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:lsdexception locked="false" priority="48" name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:lsdexception locked="false" priority="49" name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:lsdexception locked="false" priority="50" name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:lsdexception locked="false" priority="51" name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:lsdexception locked="false" priority="52" name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:lsdexception locked="false" priority="46" name="List Table 1 Light"/> <w:lsdexception locked="false" priority="47" name="List Table 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="48" name="List Table 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="49" name="List Table 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="50" name="List Table 5 Dark"/> <w:lsdexception locked="false" priority="51" name="List Table 6 Colorful"/> <w:lsdexception locked="false" priority="52" name="List Table 7 Colorful"/> <w:lsdexception locked="false" priority="46" name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="47" name="List Table 2 Accent 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="48" name="List Table 3 Accent 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="49" name="List Table 4 Accent 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="50" name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="51" name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="52" name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:lsdexception locked="false" priority="46" name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="47" name="List Table 2 Accent 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="48" name="List Table 3 Accent 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="49" name="List Table 4 Accent 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="50" name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="51" name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="52" name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:lsdexception locked="false" priority="46" name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="47" name="List Table 2 Accent 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="48" name="List Table 3 Accent 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="49" name="List Table 4 Accent 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="50" name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="51" name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="52" name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:lsdexception locked="false" priority="46" name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="47" name="List Table 2 Accent 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="48" name="List Table 3 Accent 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="49" name="List Table 4 Accent 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="50" name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="51" name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="52" name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:lsdexception locked="false" priority="46" name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="47" name="List Table 2 Accent 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="48" name="List Table 3 Accent 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="49" name="List Table 4 Accent 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="50" name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="51" name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="52" name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:lsdexception locked="false" priority="46" name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:lsdexception locked="false" priority="47" name="List Table 2 Accent 6"/> <w:lsdexception locked="false" priority="48" name="List Table 3 Accent 6"/> <w:lsdexception locked="false" priority="49" name="List Table 4 Accent 6"/> <w:lsdexception locked="false" priority="50" name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:lsdexception locked="false" priority="51" name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:lsdexception locked="false" priority="52" name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:latentstyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} </style> <![endif]-->
Reposted bycomiendoliricabibisipannakiesmisspandoramisspandoralikeafreebirdGabridou

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl