Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

Odciski robią mu się na ustach od tych papierosów.
Odciski robią mu się na sercu od takich historii.
— Marcin Świetlicki "Odciski"
Reposted fromvigil vigil

July 26 2017

Jesteś o tyle spojrzeń ode mnie. Jest mi o tyle twych spojrzeń samotniej. Ciemniej opada każdy wieczór bez słów, trudniej słowa rzucone, kwiaty na drodze podnieść.
— Baczyński
Reposted frombanitka banitka

July 24 2017

Andrzej Morsztyn - Na krzyżyk na piersiach jednej panny

O święta mego przyczyno zbawienia! Któż cię wzniósł na tę jasną Kalwaryją, Gdzie dusze, które z łaski twojej żyją W wolności, znowu wsadzasz do więzienia, Z którego, jeśli już oswobodzenia Nie masz, i tylko męki grzech omyją, Proszę, niech na tym krzyżu ja pasyją I konterfektem będę do wytchnienia. A tam nie umrę, bo patrząc ku tobie Już obumarła nadzieja mi wstaje I serce rośnie rozgrzane piersiami. Nie dziw, że zmarli podnoszą się w grobie, Widząc, jak kiedyś ten, co żywot daje, Krzyż między dwiema wystawił łotrami.
Reposted frompanpancerny panpancerny
8678 edc4 500
Reposted frombanitka banitka

July 18 2017

Lekki zawrót głowy

Nic już nie mów, lepiej tańczmy
mimo woli, bliskoznaczni
słowa mają kolce
słowa chodzą stadem
nie chcę, nie rozumiem
jutro jadę

Po co mówić, lepiej tańczmy
mimo woli, bliskoznaczni
słowa niosą słowa
ciężkie jak nadbagaż
nie chcesz, nie rozumiesz
nie pomagasz

Zapraszam cię na wir
na zawrót głowy
na sen muzyczny i malinowy
Zapraszam cię
Zapraszam cię na wiatr
na zawrót głowy
na koktajl z deszczu
i z nocnej mowy

Oczy, oczy, tańczmy, tańczmy
noc ma zapach pomarańczy
słowa mają dzieci
niecierpliwe gesty
te spóźnione żale
i te wczesne

Słowa mają kolce
słowa chodzą stadem
nie chcę, nie rozumiem
jutro jadę

Słowa niosą słowa
ciężkie jak nadbagaż
nie chcesz, nie rozumiesz
nie chcesz, nie pomagasz

Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku

July 14 2017

Reposted frombanitka banitka
Reposted frombanitka banitka

July 05 2017

6732 5691
Reposted fromlakonika lakonika

July 04 2017

Ktoś tak mi mówi kiedyś Że tak jakbym o miłości wszystek wiedziała Śpiewalam Że tak jakby łza się roniła Kiedy zaczynalam ból swój Rozdźwiekowywać Tak padał na nią deszcz sluchająca A z mojego wnętrza Mleczny  Jakby duch Chaosu pełen  Ruch To te wszystkie zgliszcza , te niedobory Popłakały sie razem i postanowiły  uciekać ze mnie  i wracać Niezdecydowany emocjonalny   Kochanek
— Lakonika "Miłość małej niedojrzałej"
Reposted fromlakonika lakonika

June 29 2017

6981 6156 500
Reposted frombanitka banitka
7179 c998 500
Reposted frombanitka banitka
6978 494f
Reposted frombanitka banitka
6977 e060
Reposted frombanitka banitka

June 27 2017

Your skin touched mine and I knew I was home
Reposted fromslowostwor slowostwor

June 24 2017

Twardowski <3 
Reposted frombanitka banitka
Reposted frombanitka banitka
4191 c3e4 500
Cudowna Poświatowska :) 
Reposted frombanitka banitka

June 23 2017

5640 c91f 500
Przed państwem Królowa Poświatowska.
Reposted fromgabunia gabunia

June 19 2017

A. Henel
Reposted frombanitka banitka

June 18 2017

Stoję nagi w nicości Poniżony w prawdzie Niczyj  W nieistniejącej  Chyba Miłości 
Reposted fromKuba1267 Kuba1267
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl